THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH
Cung cấp giải pháp dịch công chứng trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành

Procurement/Contract
Bản tiên lượng: Là tài liệu đính kèm HSMT nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về khối lượng của công trình cần được thực hiện để nhà thầu chuẩn bị HSDT đầy đủ và chính xácBill of quantities (BOQ)An attachment to the bidding documents intended to provide sufficient information on the quantities of works to be performed to enable bids to be prepared efficiently and accurately
Báo cáo Đánh giá HSDTBid/proposal evaluation report
Báo cáo Đánh giá HSDT MẫuModel bid evaluation report (mber)
Báo cáo đánh giá thầuBid Evaluation Report (BER)
Báo cáo sơ tuyểnPrequalification report
Bảo đảm dự thầu: Là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của nhà thầu với một thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầuBid securityThe form under a deposit, a bond or bank guarantee provided by a bidder to ensure responsibility of the bidder within a specified duration according to the bidding document
Bảo lãnh dự thầuBid security
Bên mời thầuProcuring Entity
Bên mời thầu (mời chào hàng)Offeree – A person (a buyer) to whom a supply offer is made
Biên bản Mở thầuRecord of Bid Opening
Biên bản mở thầu, ngày gửi lên Ngân hàngRecord of bid opening, date sent to Bank
Buộc phải loại bỏ hồ sơ dự thầu có giá bỏ thầu thấp nhất vì lý do năng lực không đủForced to reject the lowest tender on the grounds of incapacity
Các tổ chức mua sắm chuyên nghiệp: Khi Bên vay thiếu tổ chức, nguồn lực và kinh nghiệm cần thiết, Bên vay có thể (hoặc do Ngân hàng yêu cầu) thuê một công ty mua sắm chuyên nghiệp làm đại diện cho mình.Procurement Agencies: Where Borrowers lack the necessary organization, resources, and experience, Borrowers may wish (or be required by the Bank) to employ, as their agent, a firm specializing in handling procurement.
Cách chào giáPricing
Cán bộ phụ trách đấu thầu của dự ánProject procurement staff
Chấm dứt  hợp đồng do chủ công trình không thanh toánTermination on Employer’s failure to make payment
Chậm thanh toánDelayed payment
Chậm thực hiện hợp đồngSlow contract implementation
Chậm trễ được gia hạnProlonged delay
Chào hàng Cạnh tranh Quốc tế hoặc Trong nướcInternational or National Shopping
Chào hàng cạnh tranh:là một phương thức mua sắm dựa trên cơ sở so sánh giá chào của một số nhà cung cấp (trong trường hợp mua sắm hàng hóa) hoặc từ một số nhà thầu xây lắp (trong trường hợp xây lắp công trình) với mức tối thiểu là 3…Shopping:is a procurement method based on comparing price quotations obtained from several suppliers (in the case of goods) or from several contractors (in the case of civil works), with a minimum of three….
Chấp thuận trúng thầuChấp thuận của người có thẩm quyền đối với hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng cao nhấtAcceptance of bidsAcceptance by the competent person of the evaluated most responsive bid
Chỉ dẫn cho Nhà thầuInstructions to bidders
Chỉ dẫn Chung và Chỉ dẫn Riêng cho Nhà thầuGeneral Instructions and Particular Instructions
Chỉ định thầuDirect contracting
Cho phép đại diện cộng đồng (những người hưởng lợi) tham dự mở thầuAllowing beneficiary representatives to attend bid opening
Chương trình thử nghiệm hợp đồng dài hạn dựa trên năng lực thực hiệnPilot program of long-term performance-based contracts
Chuyên gia Đấu thầuProcurement specialist
Chuyên gia phân tích đấu thầuProcurement Analyst
Chuyên gia Quản lý Hợp đồngContract Management Specialist
Có nhiều điểm khác biệt quan trọng so với thủ tục đấu thầu của ngân hàng thế giớiContain acute differences from WB’s procurement procedures
Cơ quan thực hiệnTrong đấu thầu, cơ quan thực hiện việc đấu thầu là bên mời thầuExecuting Agency
Cơ sở để loại hồ sơ dự thầuGrounds for disqualifying the bid
Cơ sở Dữ liệu Thông tin Nhà thầuGovernment Database on Bidder Information
Có thể dẫn đến sự xung đột về quyền lợi mà có khả năng dẫn đến sự thoả hiệp về chất lượng hay sự thiên vịCan lead to conflicts-of-interest, potentially resulting in compromises on quality and fairness
Công thức điều chỉnh giáCông thức điều chỉnh giá là công thức tính toán theo các yếu tố tăng giá được nêu trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu thực hiện theo loại hợp đồng điều chỉnh giá (hay hợp đồng theo đơn giá) để làm căn cứ cho việc thanh toán đối với nhà thầuEscalation Formula (price adjustment Formula)
Đánh giá giá dự thầu nhằm mục đích so sánh các hồ sơ dự thầuIn evaluating bid prices for comparison purposes
Đánh giá hồ sơ dự thầuEvaluation of Bids (Bid Evaluation)
Đánh giá Năng lực Đấu thầuProcurement capacity assessment (pca)
Danh mục nhà thầuTender list
Đáp ứng các yêu cầu của HSDT mà không có sai lệch đáng kể, nhà thầu không đặt ra các điều kiện, hay bỏ sót nội dungMeets the requirements of the Bidding Documents without material deviation, reservation, or omission
Đấu thầuProcurement
Đấu thầu cạnh tranh trong nướcNational Competitive Bidding (NCB)
Đấu thầu hai giai đoạnTwo-stage bidding/tendering
Đấu thầu một túi hồ sơLà phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất về giá trong một túi hồ sơ.Đấu thầu hai túi hồ sơLà phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng biệt vào cùng một thời điểmSingle-envelope biddingTwo-envelope bidding
Đấu thầu mua sắm các thiết bị văn phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của RT3Procurement of office equipment directly related to operations of RT3
Đấu thầu mua sắm Dịch vụ Tư vấn, Công trình và Hàng hóaProcurement of Consulting Services, Works and Goods
Đấu thầu mua sắm Hàng hoá và Công trìnhProcurement of Goods and Works
Đấu thầu rộng rãiOpen tenderAn invitation to bid open to all suppliers willing to submit offers
Đấu thầu Rộng rãi Quốc tếInternational competitive bidding (icb)
Đấu thầu Rộng rãi Trong nướcNational competitive bidding (ncb)
Đấu thầu theo thể thức ICB đơn giảnModified ICB
Đấu thầu xây lắpProcurement of civil works
Để đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch và thống nhất rộng rãi với quy định của Phần I của Hướng dẫnTo ensure economy, efficiency, transperency and broad consistency with the provision of Section I of the Guidelines
Để loại bỏ bất kỳ khả năng người đánh giá bị tố cáo là thông đồng hay cấu kếtTo remove any possibility of accusations of collusion against the assessor(s)
Đề xuất tài chínhFinancial proposal
Điều chỉnh giáPrice adjustments
Điều khoản điều chỉnh giáPrice Revision ClauseA clause in contract allowing for adjustment in price
Điều khoản tài chínhFinancial covenant(s)
Điều kiện của hợp đồngConditions of Contract
Điều kiện Đặc biệt (điều kiện riêng)Special Conditions, Particular Conditions, Conditions of Particular Application
Đòi bồi thường theo bảo  lãnh thực hiện hợp đồngClaims under Performance Security
Đối với hợp đồng tuyển tư vấn là các cá nhân có giá trị ước tính là…With respect to each contract for the employment of individual consultants estimated to cost…
Đối với những hợp đồng lớn và phức tạpOn large and complicated contracts
Đối với thủ tục đấu thầu theo hình thức NCB, đã đạt được thoả thuận với Chính phủ Việt NamFor NCB procedures, agreement was reached with gov
Đơn dự thầuLetter of Bid
Đóng thầuLà thời điểm kết thúc việc nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầuBid closingThe deadline to finish the submission of bids which is specified in the bidding documents
Đồng tiền dự thầuLà đồng tiền mà nhà thầu sử dụng trong HSDT của mìnhBid currencyThe currency or currencies in which the bidder has dominated the bid price.
Đồng tiền dự thầuLà đồng tiền quy định trong HSMT mà nhà thầu sẽ chào trong HSDT của mìnhCurrencies of the bidThe currency or currencies specified in the bidding documents in which the bid price may be stated
Đồng tiền thanh toánLà đồng tiền do nhà thầu trúng thầu chào trong giá dự thầu hoặc đồng tiền được quy định trong HSMT để thanh toán cho nhà thầuCurrencies of paymentThe currency or currencies in which the price is quoted by the successful bidder or specified in the bidding documents in which the contractor will be paid
Dữ liệu Sơ tuyểnPrequalification data sheet
Được bỏ quaIs negligible
Được đào tạo chuyên sâu về đấu thầuBe provided with extensive procurement training
Được đào tạo cơ bản về đấu thầuBe provided with basic procurement training
Đường thu phí được xây dựng theo hình thức Xây dựng – Vận hành – Chuyển giaoBuild-Operatate-Transfer toll roads
EPC – Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắpThuật ngữ này thường dùng để chỉ gói thầu tổng thầu EPC bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp của một gói thầu do một nhà thầu thực hiệnEngineering Procuring Construction (EPC)
Giá dẫn đầuPrice LeadershipThe lead taken by a company in setting a new price level. In a market with few sellers usually the market leader takes the lead in establishing such a price level
Giá danh nghĩaMức giá không được điều chỉnh bởi tác động của yếu tố lạm phátNominal Prices or Current prices
Giá dự thầu như thông báo tại lễ Mở thầuBid prices as read out at the Bid Opening
Giá hợp đồngLà giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng và phù hợp với kết quả trúng thầuContract priceThe price agreed by procuring entity and the successful bidder after contract finalization in accordance with award result
Giai đoạn sơ tuyểnPrequalification phase
Giai đoạn thông báoNotification phase
Giai đoạn trao thầuContract award phase
Giảm giá có thể được chào theo một khoản khấu trừ trọn góiDiscount may be offered as a lump-sum deduction
Giảm giá dự thầuLà việc nhà thầu giảm một phần giá trong giá dự thầu của mìnhBid discountsAn allowance or deduction offered by a bidder in  his price
Giảm số công ty bị mất tiền trong việc chuẩn bị các HSDT không đạt yêu cầuReduce the number of companies who lose money in preparing unsuccessful tenders
Giới hạn số công ty được mời tham gia bỏ thầuLimit the number of companies invited to submit tenders
Giữ lại tất cả tài liệu và hồ sơ đấu thầuRetain all procurement documents
Hạn chót nộp gửi câu trả lời bằng fax là …A deadline for submission of answers by fax
Hạn chót nộp HSDT
ngày, giờ quy định ban đầu
gia hạn (nếu có)
Bid submission deadline
original date, time
extensions, if any
Hạn định thời gian  để thông báo chính thức về trọng tàitime limit for formal notice of Arbitration
Hạn mức được chỉ định thầuGiới hạn mức tiền cho phép được thực hiện theo hình thức chỉ định thầuCeilings for direct procurementMonetary limits permitting for application of direct procurement form
Hàng hoá (phương tiện, thiết bị) đấu theo theo hình thức Đấu thầu hạn chếGoods (vehicles, equipment) to be procured through the Shopping procedure
Hành vi cưỡng épCoercive practice
Hành vi gian lậnFraudulent practice
Hành vi tham nhũngCorrupt practice
Hành vi thông đồngCollusive practice
Hậu tuyểnNếu không có sơ tuyển thì Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực của các nhà thầu sau khi có kết quả đánh giáPost qualification of Bidder
Hậu tuyển
(quá trình xét tuyển nhà thầu tiềm năng sau khi phát thành thư mời thầu)
Postqualification
(qualification of potential contractors is carried out after invitation to tender have been issued)
Hệ thống Đạt-Không đạtPass-Fail system
Hệ thống Điểm thưởngMerit-point system
Hiệu chỉnh sai lệchLà việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực hiện.adjustment of deviationAddition or adjustment by procuring entity to correct omissions or redundant items in bids against requirements of bidding documents as well as correction of internal inconsistencies in different parts of bids.
Hiệu lực của HSDT và Bảo lãnh dự thầuValidity of Bids and Bid Security
Hồ sơ dự sơ tuyểnApplications for prequalification
Hồ sơ dự sơ tuyểnPQ Applications/submissions
Hồ sơ dự sơ tuyểnPrequalification submissions
Hồ sơ dự thầu nộp sau ngày cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu sẽ bị trả lại nguyênBids received after the deadline for bid submission shall be returned to the bidders unopened
Hồ sơ Dự thầu thay thếAlternative bid
Hồ sơ kinh nghiệmHồ sơ kinh nghiệm là tài liệu yêu cầu nhà thầu khai báo trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu bao gồm số năm hoạt động của nhà thầu, danh sách các hợp đồng tương tự do nhà thầu đã thực hiện trong vòng 3 đến 5 năm qua (tuỳ theo yêu cầu của từng gói thầu)Experience record
Hồ sơ mời Quan tâmYêu cầu Gửi Thư Quan tâmRequest for Expression of Interest
Hồ sơ Mời thầu (Xây lắp, Hàng hóa)Bidding Documents/Request for Proposals
Hồ sơ Mời thầu MẫuModel bidding documents
Hồ sơ Mời thầu Mua sắm Hàng hoá Tiêu chuẩnStandard Bidding Documents for Procurement of Goods
Hồ sơ mời thầu phải cung cấp hướng dẫn rõ ràng về phương thức nộp hồ sơ dự thầu, phương thức chào giá và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầuThe bidding documents shall provide clear instructions on how bids should be submitted, how prices should be offered, and the place and time for submission of bids
Hồ sơ Mời thầu Tiêu chuẩn
tên, ngày phát hành
ngày Ngân hàng chấp thuận
ngày phát hành cho nhà thầu
Standard Bidding Document
title, publication date
date of Bank’s no-objection
date of issue to bidders
Hồ sơ Mời thầu Tư vấnRequest for Proposal (RFP)
Hồ sơ Mời thầu Tư vấn Mẫu của Ngân hàng Thế giớiThe Bank’s Standard Request for Proposals (SRFP)
Hồ sơ sơ tuyểnPQ documents
Hồ sơ sơ tuyển
+ tài liệu sơ tuyển
+ tài liệu đánh giá sơ tuyển
Prequalification documentation
+ prequalification document
+ prequalification evaluaction document
Hỗ trợ và tư vấn trong quản lý hợp đồngAssist and advise in contract administration and management
Hoạt động DTBD được đấu thầu theo hình thức Chỉ định Thầu, Thầu khoán, Khoán cho người dânMaintenance Activities procured through the Direct Contracting, Force Account, and Community Force Account procedures
Hội nghị tiền đấu thầuPre-tender conference (pre-tender site visit and meeting)
Hội nghị Tiền thi côngPre-construction conference
Hội thảo phổ biến kiến thức cho các nhà thầu và cộng đồng/những người hưởng lợiDissemination workshops for bidders and community/beneficiaries
Hợp đồng bảo dưỡng theo khả năng thực hiệnPerformance-oriented maintenance contracts
Hợp đồng bao tiêuHĐ về việc mua một lượng tối thiểu sản phẩm của dự án tại một mức giá định trước, thường được ký kết bởi các nhà bảo trợ dự án trên cơ sở nhận-hoặc- thanh toánoff – take agreement
Hợp đồng dựa trên tình hình hoạt độngPerformance-Based Contract (PBC)
Hợp đồng miệngParol contract / ‘pærəl/
Hợp đồng phụ chỉ địnhNominated subcontract
Hợp đồng sẽ được trao cho nhà thầu đủ tư cách có hồ sơ dự thầu đáp ứng và chào giá thấp nhấtContract(s) shall be awarded to the qualified bidder offering the lowest evaluated and responsive bid
Hợp đồng theo đơn giáUnit rate contract:
Hợp đồng thử  nghiệm mặt đườngSurfacing trial contracts
Hợp đồng tín dụngAgreement for a credit of
Hợp đồng trọn góiHợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định, áp dụng cho những gói thầu được xác định rõ về số lượng, khối lượng, yêu cầu về chất lượng và thời gian tại thời điểm ký hợp đồngFixed-price contract/lump sum contract
Hợp đồng xây lắpCivil works Contract
HSDT chào giá thấp nhất
(có giá đánh giá thấp nhất)
Lowest evaluated bid
HSDT không phù hợpNon-Responsive BidAn offer (bid) by a supplier which does not conform to the essential requirements of the tender of invitation to bid
HSDT thay thếLà HSDT do nhà thầu nộp kèm theo HSDChính. HSDT thay thế được nộp theo yêu cầu của HSMT. Đôi khi nhà thầu nộp HSDT thay thế một cách tự nguyệnAlternative bidsA bid submitted by a bidder as an alternative bid or offer along with the main bid. Alternative bids are frequently in response to a requirement specified in the bid documents. Sometimes, bidders submit alternative bids voluntarily
Hướng dẫn đấu thầu theo Vốn vay của IBRD và Tín dụng của IDAGuidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits
Kế hoạch Đấu thầuProcurement plan
Kế hoạch đấu thầu mẫuModel procurement plan
Kế hoạch Xây lắp Năm thứ….Annual Work Plan – AWP
Khả năng đấu thầuLà khả năng kỹ thuật và tài chính của nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT và trong thời hạn theo quy địnhBid capacityThe technical and financial capacity of a bidder to make credible offer for performing the required work to the prescribed standards and within the proposed contract period
Khi phát hành Phụ lục HSMT cần xem xét kỹ phạm vi thay đổi và ảnh hưởng có thể của nó đối với công việc chuẩn bị HSDT của nhà thầuWhen issuing Addenda due account should be taken of the magnitude of the change and potential effect on tenderer’s work in preparing their bids
Kho bạc Nhà nướcThe State Treasury of Vietnam
Khoản dự phòngProvisions for contingency
Khoản giảm giáDiscount
Khoản tạm tínhProvisional sum
Khoản thanh toán tạm thời hàng thángInterim monthly payment
Khoản tiền khấu trừRetention moneys (retention sum)
Khối lượng hàng hoá (công việc) tối thiểu (so với tổng khối lượng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu) mà Bên mời thầu chấp thuận cho các nhà thầu được chào thầu từ mức tối thiểu trở lên (hồ sơ dự thầu không bị coi là vi phạm và không bị loại)Partial Quantity
Không cần có HSMT chính thứcSử dụng trong chào hàng cạnh tranhNo formal Bidding Document
Không hoàn trảCó ý nghĩa tương tự như hoàn trả một phần. Thường ngụ ý rằng người cho vay rất tin tưởng vào sự thành công của dự ánNon recourse
Không mở thầu công khai đối với các bản chào hàngSử dụng trong chào hàng cạnh tranhNo Public Opening of Quotation
Không phải là cơ quan phụ thuộc của Bên Vay hay bên mời thầuAre not a dependent agency of the Borrower or the procuring entity
Không quảng cáo công khaiNo Public Advertising
Không ưu tiên cho nhà sản xuất trong nướcNo domestic Preference
Không xung đột quyền lợiNo conflict of interest
Khuyến nghị Trao thầuAward recommendation
Kiểm soát chất lượng của nhà thầuContractor quality control
Kiểm toán Nội bộ Quốc tếInternational internal auditor
Kiểm tra (Xem xét) sauPost review
Kiểm tra (Xem xét) trướcPrior review
Kiểm tra lần cuốiFinal inspection
Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầuKiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là việc xem xét về tính hợp lệ và sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu so với quy định của hồ sơ mời thầu. Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu là một phần việc trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầuExamination of Bids
Kiểm tra sơ bộ HSDTExamination of Bids
Ký hợp đồng trước và Tài trợ hồi tốAdvance Contracting and Retroactive Financing
Lập kế hoạch đấu thầuProcurement planning
Lễ ký kếtSigning ceremony
Liên doanh hay hiệp hội (JVA)Joint venture or association (JVA)
Liên doanh với một nhà thầu trong nướcEnter into a joint venture with a local bidder
Liên đới và riêng rẽ chịu trách nhiệmShall be jointly and severally liable for
Loại bỏ hồ sơ dự thầuLoại bỏ hồ sơ dự thầu là việc không xem xét tiếp hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc loại bỏ hồ sơ dự thầu được căn cứ theo điều kiện cụ thể về loại bỏ hồ sơ dự thầu quy định trong hồ sơ mời thầuElimination of Bids
Loại hợp đồng mà nhà thầu mong muốn thắng thầuContracts that contractor expect to win
Lỗi số họcLà lỗi do tính toán nhầm có thể được sửa song không được thay đổi bản chất của HSDTArithmetical errorsErrors arising from miscalculation which can be corrected without changing the substance of the bid.
Lưu giữ hồ sơ đấu thầuProcurement record-keeping
Mà không thay đổi giá dự thầuAt no change to the bid price
Mẫu đánh giá hsdt tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giớiStandard Bid Evaluation Form
Mẫu điển hình, ví dụ như Bảo lãnh Dự thầu và Bảo lãnh Tạm ứng, Thỏa thuận Hợp đồng, Bảo lãnh Thực hiện Hợp đông, v…vTypical Forms for, e.g., Tender and Advance Payment Securities, Contract Agreement, Performance Guarantees, etc.
Mẫu đơn dự thầu và Phụ lục của đơn dự thầuForms of Tender and Appendix to Form of Tender
Mở thầuOpening of Bids
Một điều kiện để tham gia đấu thầuAs a condition of participation in the bidding
Một trong các điều kiện để trao thầuAs a condition for award
Mua sắm hàng hoáProcurement of Goods
Mua sắm sai quy địnhMisprocurement
Mua sắm trên cơ sở thực hiện được nhiệm vụPerformance Based Procurement
Mua sắm trong nướcSử dụng trong chào hàng cạnh tranhNational Shopping
Năng lực nhà thầu (cung cấp hàng hoá, xây lắp)Qualification of Bidder
Nên xem xét việc sơ tuyển đối với các hợp đồng lớn và phức tạpPrequalification is considered advisable for large and complicated contracts
Nếu có yêu cầu phải sơ tuyển nhà thầuIf there is prequalification
Nếu đấu thầu hạn chếIf there is limited bidding
Ngày công/tháng côngDaywork/man-month
Ngày gửi biên bản của hội nghị tiền đấu thầu tới các nhà thầu và Ngân hàngDate minutes of conference sent to bidders and Bank
Ngày hiệu lựcEffective date
Ngày mục tiêuTarget dates
Ngay sau khi có thểAs soon as available
Ngày tính dồnAccrual date
Ngày tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)Date of pre-bid conference, if any
Ngày trao thầuLà ngày người có thẩm quyền quyết định nhà thầu trúng thầuDate of decisionThe date on which the decision to ward the contract is made by the competent person
Ngay từ đầuFrom the outset/ At the outset
Ngày, giờ mở thầuBid opening date, time
Ngày, giờ và địa điểm mở thầuOpening Time, Date, Place
Nghĩa vụ chung của nhà  thầuGeneral Obligations of Contractor
Nghiệm thu và bàn giaoacceptance and handover
Nhà sản xuất thiết bị chính hiệuNhà sản xuất thiết bị gốcOEMOriginal Equipment Manufacturer
Nhà thầu chào giá thấp nhấtThe contractor submitting the lowest evaluated quotation
Nhà thầu chínhPrime Contractor
Nhà thầu đã được sơ tuyểnPrequalified bidders
Nhà thầu dự sơ tuyểnPQ applicants
Nhà thầu đủ tư cáchQualified bidders
Nhà thầu hợp lệNhà thầu hợp lệ là nhà thầu có tư cách tham dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. Đối với WB và ADB, nhà thầu hợp lệ là nhà thầu thuộc các nước là thành viên của các tổ chức nàyEligible Bidders
Nhà thầu lặt vặtPetty contractor
Nhà thầu quốc tếForeign bidder(s)
Nhà thầu sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành cầu tạm để phù hợp với hoạt động giao thông trên sôngDesign, construct and operate the temporary bridge to accommodate river traffic movement
Nhà thầu thắng thầuWinning Bidder/successful bidder
Nhà thầu theo HĐ vận hành và bảo trìNhà thầu được chủ dự án thuê  để quản lý, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa dự án trên cơ sở HĐ O&M, hợp đồng thuê nhượng và người kế nhiệm hay được chuyển nhượng quyền của họOperation and Maintenance (O&M) Contractor
Nhà thầu trong nướcLocal bidders
Nhà thầu trong nước đủ năng lực và hợp lệEligible qualified local bidders
Nhà thầu trong nước sẽ không được ưu tiên (cả trong quá trình đấu thầu và chấm thầu)Local bidders shall be given no preference (either in the bidding process or in bid evaluation)
Nộp HSDT và Mở thầuBid Submission and Opening
Phải được thực hiện theo đúng các quy định và thủ tục liên quan của Quy tắc Đấu thầuShall be obtained in accordance with the relevant rules and procedures of the Procurement Regulations
Phí cam kếtCommitment charge
Phí cam kết sẽ được tính dồnThe commitment charge shall accrue
Phí cam kết tính trên tổng số tiền gốc chưa rút tại từng thời điểm theo mức được Hiệp hội công bố vào ngày 30/6 hàng nămCommitment charge on the principal amount of the Credit not withdrawn from time to time at a rate set by the Association as of June 30 of each year
Phí cam kết và phí dịch vụ sẽ được thanh toán cứ nửa năm một lần vào các ngày 02 tháng 06 và 02 tháng 12 của mỗi nămCommitment charges and service charges shall be payable semiannually on June 1 and December 1 in each year
Phí cam kết và phí dịch vụ sẽ được thanh toán một năm hai lần vào ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 12 hàng nămCommitment and service charges shall be payable semiannually on June 1 and December 1 in each year
Phí dịch vụ bằng ba phần tư của một phần trăm (3/4 của 1%) hàng năm trên số tiền Tín dụng đã được rút và số dư tại từng thời điểmA service charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Credit withdrawn and outstanding from time to time
Phí dịch vụ với tỷ lệ 3/4 của 1%Service charge at the rate of three-fourths of one percent
Phiếu xác nhận thanh toánPhiếu xác nhận thanh toán là phiếu do “Kỹ sư” (Tư vấn giám sát) xác nhận khối lượng do nhà thầu hoàn thành để chuyển cho chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. Thuật ngữ này thường dùng để quy định thể thức thanh toán trong điều kiện chung của hợp đồng nêu trong Hồ sơ mời thầuFinal Payment Certificate
Phù hợp với các quy định của khoản 2.9 và 2.10 của Hướng dẫnIn accordance with provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines
Phương án chào thầu thay thếAlternative Bids
Phương pháp chia nhỏ gói thầu“Slice and package” method
Phương pháp đấu thầu các Công trình NhỏSmall Works method
Phương pháp lựa chọn theo chất lượng và chi phíQuality and Cost Based Selection (QCBS)
Phương pháp Tuyển chọn theo Chi phí thấp nhấtLeast-based Selection
Quá trình sơ tuyểnPrequalification Proceedings
Quy chế Đấu thầuProcurement regulation
Quy chuẩn hợp đồngLà các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải tuân thủ. Quy chuẩn hợp đồng có thể dưới dạng mô tả, bản vẽ, đặc tính, mẫu mã hoặc tổ hợp các  yêu cầu trênContract standardThe agreed quality or standard to which supply or performance against a contract shall conform. The standard may be in the form of description, drawings, specifications, samples, or any combination of these
Quy đổi sang đồng tiền chungLà việc chuyển đổi sang một đồng tiền chung (nếu HSDT chào theo nhiều đồng tiền) theo tỷ giá quy định trong HSMT để làm cơ sở so sánh các HSDTConversion to a single currencyAll prices are converted to a single currency (if bids quoted in various currencies) using the exchange rate specified in the bidding document for the purposes of comparison
Quỹ khấu trừ, giữ lạiRetention fund (retention facility)
Quy trình đấu thầuBidding process
Rủi ro về đấu thầuProcurement risk
Sẽ không có đàm phán sau khi đấu thầu với nhà thầu bỏ giá thấp nhất hay nhà thầu khácThere shall be no post-bidding negotiations with the lowest or other bidder
Sẽ không đem lại lợi thế cho nhà thầuWould not confer any advantage on the bidder
Số công ty mua hồ sơ mời thầuNumber of firms issued documents
Số dư cuối/đầu kỳClosing /Opening cash balance
Sổ ghi hợp đồngConsolidated contract roster/register
Số HSDT nhận đượcNumber of bids submitted
So sánh trình độ và kinh nghiệm của các ứng cử viênComparison of the qualifications and experiece of candidates
Số tiền tín dụngThe amount of the Credit
Sơ tuyển (nếu có)
số công ty được sơ tuyển
ngày Ngân hàng chấp thuận
Prequalification if required
number of firms prequalified
date of Bank’s no-objection
Sơ tuyển nhà thầuPrequalification
Sơ tuyển nhà thầuViệc chọn ra các nhà thầu tiềm năng sau khi đã xem xét, đánh giá về khả năng tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của các nhà thầu này. Cuối cùng là xác định được danh sách các nhà thầu đủ tiêu chuẩn tham gia dự thầuPrequalification of bidders
Sơ tuyển
(quá trình xét tuyển nhà thầu tiềm năng được tiến hành trước khi phát hành thư mời thầu)
Prequalification
(qualification of potential contractors is carried out before invitation to tender have been issued)
Số vụ thông đồng (trong đấu thầu)Number of collusion cases
Soạn thảo hợp đồng và quản lý hợp đồngContract preparation and contract management
Sử dụng đơn giá chuẩn đã được chính phủ phê duyệt dựa vào định mức chi phíUsing government-approved standard unit rates based on cost norms
Sử dụng khoản tiền tạm tínhUse of Provisional Sums
Sử dụng sai quá trình sơ tuyểnFailure to Use Prequalification Procedure
Sử dụng ưu đãi cho nhà thầu trong nướcUse of domestic preference in tender assessment
Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệSự hợp lệ, Tư cách hợp lệ là yêu cầu cơ bản đối với việc tham gia dự thầu của nhà thầu, của hàng hoá hoặc dịch vụ cung cấp cho gói thầu được nêu trong hồ sơ mời thầu trên cơ sở tuân thủ theo quy định của cơ quan tài trợ vốn, hoặc của tổ chức, cá nhân người cấp vốnEligibility
Sự vận động trong quá trình đấu thầu và thông đồng giữa các nhà thầuManipulation of procurement process and collusion among bidders
Sửa đổi các bản đề nghịCorrection to statements
Sửa đổi cuối cùngClosing amendment
Sửa đổi Hồ sơ Mời thầu (HSMT)Amendments to Tender Documents
Sửa đổi Hợp đồngContract amendment
Sửa đổi sau nàySubsequent revisions
Sửa đổi, bổ sung HSMT (nếu có)
liệt kê tất cả các ngày phát hành
ngày (các ngày) Ngân hàng chấp thuận
Amendments to documents, if any
list all issue dates
date(s) of Bank’s no-objection
Tài khoản cố định (tài khoản tài sản)Asset account
Tài khoản Đặc biệtSpecial account

Dự án TIÊU BIỂU

Dự án dịch thuật 1

Biên dịch tiếng Anh 3000 trang sách hướng dẫn sử dụng vận hành tài liệu chuyên ngành ô tô cho công ty Toyota Việt Nam dự án kết thúc trong 90 ngày

Dự án dịch thuật 2

Dịch tiếng Hàn 1000 Trang Tài liệu hướng dẫn sử dụng điện thoại samsung note cho tập đoàn Sam sung Yên Phong Bắc Ninh, Dự án hoàn thành 45 ngày

Dự án Phiên Dịch 3

Phiên dịch tiếng Nhật 7 ngày hội thảo giới thiệu sản phẩm của công ty Toyota tại 173 Xuân thủy cầu Giấy

Dự án dịch thuật 4

Dịch 7 ngôn ngữ cho tập đoàn Vingroup ra mắt sản phẩm mới quảng bá thương hiệu xe VinFast đến toàn cầu.

Dự án dịch thuật 5

Phiên dịch training Tiếng anh sang tiếng việt 05 ngày cho cấp lãnh đạo Trang thương mại điện tử Shopee bán hàng đa kênh

Dự án dịch thuật 6

Dịch Cuốc sách 5000 Trang Tiêng Pháp cho Bệnh viện Quốc tế Hồng Ngọc

Dự án dịch thuật 7

Biên Dịch 70 bài giảng 40000 Trang cho dự án đào tạo cán bộ cấp cao đi đào tạo tại nhật bản

Dự án dịch thuật 8

Dịch 20000 Trang hướng dẫn đào tạo cán bộ cho tập toàn Chinlung Cần Giuộc Long An, dự án kết thúc 50 Ngày.

Dự án dịch thuật 9

Dịch Dự án 2000 Trang Tiếng Anh, tiếng Đức, dẫn độ tội phạm cho Bộ Công An dự án kết thúc 20 ngày

CHỨNG NHẬN & CAM KẾT

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Cảm nhận trước và sau khi sử dụng dịch vụ

1. Phạm Cường

"Công ty dịch thuật 123 là đơn vị tốt nhất mà tôi đã từng sử dụng. Chúc các bạn sức khỏe và luôn thành công. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn Hải Yến, người hỗ trợ chúng tôi!"

2. Thu Cúc

"Giá trị tạo lập niềm tin, niềm tin chính là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi đã tin các bạn và sẽ lựa chọn Dịch thuật 123 cho các Dự án dịch thuật kế tiếp của chúng tôi xin trân trọng cám ơn chúc thành công"

3. Mr Jone

"I would like to thank all those that worked on the project. We are very satisfied with the results and happily impressed with the professionalism of your team and company in general."

4. Lan Nhi

"Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ dịch tài liệu cho Lan Nhi vào đêm muộn đến sáng sớm, thật hạnh phúc khi công việc đã hoàn thành với đối tác. Dịch vụ tốt và chuyên nghiệp, chúc các bạn luôn thành công nhé!"

5. Vũ luca

"Bản dịch tốt lắm, ngày lễ 30-4 mà bên mình vẫn online hỗ trợ tốt hồ sơ của mình xin trân trọng cám ơn"

6. Huỳnh Thảo

"Phiên dịch của bên bạn làm việc rất chuyên nghiệp đối tác của chúng tôi rất hài lòng về cuộc đàm phán lần này."

7. Bảo Trân

"Tôi đánh giá cao về chất lượng bản dịch bên bạn, đúng chuyên ngành y học của tôi, tôi đã hoàn thành luận án tốt nghiệp kịp tiến độ."

8. Ngọc Quý

"Tôi hoàn toàn tin tưởng 100% vào dịch vụ của các bạn tôi sẽ sử dụng vào lần tiếp theo nếu có công việc liên quan"

KHÁCH HÀNG ĐÃ TÍN NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ: 0934.532.999